Prestări servicii

S.C. ROMANIAN EMPLOYMENT CONSULTING S.R.L. Sibiu este autorizată de Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat (ISCIR), pentru prestarea serviciilor privind supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor mecanice sub presiune şi instalaţiilor de ridicat (operator RSVTI).

Aceste servicii cuprind:

a) identificarea şi înregistrarea echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR, precum şi transmiterea acestor date spre înregistrare la inspecţia teritoriala ISCIR de care aparţin;

b) întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor/instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţa, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR;

c) înlocuirea unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţa, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice de către persoane juridice autorizate de ISCIR;

d) montajul şi punerea în funcţiune a unor piese, echipamente sau instalaţii din domeniul ISCIR, pe care le au în evidenţa, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR;

e) exploatarea corecta şi legala a echipamentelor/ instalaţiilor din domeniul ISCIR pe care le au în evidenţa;

f) existenţa instrucţiunilor de folosire ale fiecărui echipament/fiecărei instalaţii;

g) anunţarea în caz de avarii sau accidente a inspecţiei teritoriale ISCIR de care aparţin;

h) anunţarea conducerii deţinătorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalaţii sau echipamente ISCIR, din cauza defecţiunilor apărute sau datorită necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;

i) anunţarea conducerii deţinătorului/utilizatorului despre nerespectarea regimului de folosire a echipamentelor sau instalaţiilor ISCIR de către personalul de exploatare;

j) înregistrarea evidenţei instalaţiilor/echipamentelor într-un registru, cu urmărirea efectuării verificărilor tehnice oficiale, fără de care acestea nu pot funcţiona;

k) urmărirea şi pregătirea instalaţiilor/echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea activa la efectuarea acestora;

l) urmărirea realizării în termen a dispoziţiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica, examinarea în mod regulat a registrului de evidenţa a funcţionarii echipamentelor/ instalaţiilor şi luarea masurilor pentru remedierea imediata a defectelor semnalate;

m) extinderea valabilităţii autorizaţiei, examinarea anuală şi reautorizarea personalului care deserveşte instalaţiile.